Peirianneg Gwasanaethau Trydanol Lefel 2 (Gosodiadau a Chynnal a Chadw Trydanol) (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Ar gyfer ymgeiswyr sydd am weithio fel trydanwyr yn y sector peirianneg gwasanaethau adeiladu. Mae’n galluogi ymgeiswyr i ddysgu, datblygu ac ymarfer y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth a/neu i gamu ymlaen yn eu gyrfa yn y sector electrotechnoleg.

  • Gofynion Mynediad

    Bagloriaeth Cymru Sylfaen - Llwyddiant/ Llwyddiant* a detholiad priodol o gymwysterau TGAU, Graddau A*-C.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae’n galluogi ymgeiswyr i gamu ymlaen i gyflogaeth, ond nid fel trydanwr cwbl gymwys, neu i’r cymwysterau canlynol: Fframwaith prentisiaeth Diploma/NVQ Lefel 3 mewn Gosodiadau Trydanol (Adeiladau ac Adeileddau).

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd