Peirianneg Lefel 1 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs amser llawn sy’n para am flwyddyn. Mae’r cwrs yn cwmpasu’r sgiliau a’r wybodaeth sylfaenol sydd wrth wraidd arferion ym maes Peirianneg yn gyffredinol ar Lefel 1 NVQ. Cynhelir dosbarthiadau ymarferol a theori mewn sgiliau peiriant, weldio, torri nwy ac electroneg yn ogystal ag unedau mewn iechyd a diogelwch, darlunio peirianneg a chyfathrebu gwybodaeth beirianneg ynghyd â thiwtorial mewn grwp.

  • Gofynion Mynediad

    4 TGAU Gradd D neu uwch. Bydd gofyn i fyfyrwyr fynychu dosbarthiadau ail-sefyll TGAU mewn Mathemateg a/neu Saesneg ochr yn ochr â’u rhaglen amser llawn.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Perfformio Gweithrediadau Lefel 2 Mecanyddol, Perfformio Gweithrediadau Lefel 2 Trydanol, Perfformio Gweithrediadau Lefel 2 Weldio, Prentisiaethau, Swyddi amser llawn a rhan-amser.

  • Modiwlau’r cwrs

    Diploma Lefel 1 EAL mewn Technoleg Peirianneg

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd