Crynodeb o’r cwrs

Yn ymdrin â sgiliau a gwybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i bob practis peirianneg ar NVQ Lefel Un.

Mae yna ddosbarthiadau ymarferol a damcaniaethol mewn peiriannu, weldio, torri nwy yn ogystal ag unedau ym maes iechyd a diogelwch, argraffu 3D, lluniadu peirianneg, electroneg a chyfleu gwybodaeth beirianneg gyda thiwtorial grwp Ychwanegol.

Mae hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dod yn beiriannydd.