Peirianneg Lefel 1 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Yn ymdrin â sgiliau a gwybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i bob practis peirianneg ar NVQ Lefel Un.

Mae yna ddosbarthiadau ymarferol a damcaniaethol mewn peiriannu, weldio, torri nwy yn ogystal ag unedau ym maes iechyd a diogelwch, argraffu 3D, lluniadu peirianneg, electroneg a chyfleu gwybodaeth beirianneg gyda thiwtorial grwp Ychwanegol.

Mae hyn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dod yn beiriannydd.

 • Gofynion Mynediad

  Yn nodweddiadol bydd angen 4 TGAU D ac uwch arnoch chi.

  Disgwylir i ddysgwyr nad ydynt wedi cyflawni gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg fynychu sesiynau i gefnogi hyn yn ychwanegol at eu rhaglen alwedigaethol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau a symud ymlaen i raglenni peirianneg lefel 2 amser llawn neu fynd i gyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau amser llawn neu ddydd os cânt eu noddi mewn Prentisiaeth Fodern gyda chyflogwr sy'n cymryd rhan.

 • Modiwlau’r cwrs

  Diploma Lefel 1 EAL mewn Technoleg Peirianneg

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o aseiniadau yn y Coleg a fydd yn cael eu coladu fel tystiolaeth portffolio i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu.

  Bydd arholiadau ar-lein yn cael eu trefnu ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs. Datblygu Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd