Plwmio ar gyfer Dechreuwyr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn darparu cyflwyniad gwerthfawr i Blwmio. Mae’r cwrs yn gyfwerth â 3 uned Agored ac wedi’i rannu i sesiynau 2 awr gyda’r hwyr am 8 wythnos, wedi’u lledaenu dros gyfnod o 3 thymor.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

8 Wythnos

Ffioedd

£150

Dyddiau/Amseroedd

8 Wythnos