Crynodeb o’r cwrs

Mewn amgylchedd masnachol, mae rheoliadau’n nodi bod yr holl offer trydanol yn cael ei brofi a’i ardystio fel un diogel. Mae’r Cwrs Profi Offer Cludadwy neu Brofi PAT yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i brofi ac adrodd yn gymwys ar bob teclyn cludadwy.

Mae’r cwrs hwn yn eich tywys trwy’r disgyblaethau ymarferol a’r prosesau recordio ffurfiol, yn ogystal â’ch paratoi ar gyfer arholiadau ar-lein City and Guilds 2377.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Diogelwch trydanol
– Rheoliadau rôl a chyfrifoldebau
– Inswleiddio a daearu
– Dosbarthiad offer
– Arolygiad rhagarweiniol, rhagofalon profion
– Defnyddio profwr offer cludadwy
– Profion hanfodol a dewisol
– Labelu (profion – dileu)
– Adrodd a chofnodi canlyniadau
– Gweithredu rhaglen brawf
– Asesiad ymarferol
– Cyfraith a chwmpas deddfwriaeth berthnasol
– Mathau, defnyddio a phrofi offer trydanol.
– Categorïau, amlder ac ymarferoldeb profi PAT
– Gweithdrefnau, dogfennaeth a chyfrifoldeb y defnyddiwr
– Nodi’r hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer profi PAT
– Offerynnau prawf priodol a sut y cânt eu defnyddio