Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Cynnal a Chadw Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs yn cynnwys dosbarthiadau ymarferol a theori (Cynnal a Chadw, Trydanol/Electroneg, Weldio), VRQ Lefel 2, cyfres o gymwysterau Sgiliau Hanfodol (cymhwyso rhifau, cyfathrebu a llythrennedd digidol a sgiliau hanfodol cyflogadwyedd) ynghyd â thiwtorialau. At hynny, bydd gofyn i chi gyflawni o leiaf 5 wythnos o brofiad gwaith ac o leiaf 5 ymweliad diwydiannol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd