Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Cynnal a Chadw Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs blwyddyn llawn amser gwell hwn wedi’i gynllunio gan fod cwrs cyn-brentisiaeth yn cynnwys y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i gyflawni’r swydd, y gallu i drefnu gwaith a nodi ac atal problemau i ymgeiswyr sydd am symud ymlaen i faes amgylchedd Peirianneg Ffabrigo a Weldio.

Mae dosbarthiadau ymarferol a damcaniaethol mewn technegau Cynnal a Chadw, Ffabrigo a Weldio, Electroneg a Hydroligion a Niwmateg, Drafftio gyda Chymorth Cyfrifiadur, argraffu 3D. Datblygu sgiliau meddal, (Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol. Sgiliau datrys problemau, Llythrennedd a Rhifedd sy’n gysylltiedig â’r amgylchedd peirianneg drwyddi draw.

 • Gofynion Mynediad

  5 TGAU Graddau A*- C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Prentisiaeth. Cwrs Lefel 3 amser llawn mewn Peirianneg.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gweithrediadau Peirianneg SIY Lefel 2 +

  Hyd y Cwrs: Fel rhaglen well 40 wythnos. Treulir 35 wythnos yn y coleg am hyd at 30 awr yr wythnos ar y prif gymwysterau, tra bydd gweddill y cwrs yn gymysgedd o brofiad gwaith ac ymweliadau diwydiannol. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn gysylltiedig â chwmni ar gyfer lleoliadau profiad gwaith.

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o arsylwadau ymarferol, gwiriadau ansawdd cydrannau peirianyddol ac aseiniadau coleg a fydd yn cael eu coladu fel tystiolaeth portffolio i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu.

  Trefnir aseiniadau ysgrifenedig byr ac arholiadau ar-lein ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd