Rhaglen Ddysgu Lefel 2 Peirianneg Fecanyddol Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu dosbarthiadau ymarferol a theori (Melino, Tiwnio a Ffitio), VRQ Lefel 2, drafftio drwy gymorth cyfrifiadur, rheoli cyfrifiaduron yn rhifiadol, cyfres o gymwysterau Sgiliau Hanfodol (cymhwyso rhifau, cyfathrebu a llythrennedd digidol a sgiliau hanfodol cyflogadwyedd) ynghyd â thiwtorialau. At hynny, bydd gofyn i chi gyflawni o leiaf 5 wythnos o brofiad gwaith ac o leiaf 5 ymweliad diwydiannol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1 year

Ffioedd

Polisi Ffioedd