Rhaglen Dysgu Peirianneg Uwch BTEC Lefel 3 (Llawn Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa gyffrous mewn Peirianneg? Astudiaeth neu brentisiaeth ar lefel prifysgol? Hoffech chi fynd i mewn i ddylunio cynnyrch, awyrofod, gweithgynhyrchu, electroneg, peirianneg drydanol, fel arweinydd prosiect neu ddylunydd? Ewch i mewn i gyflogaeth ar lefel technegydd? Byddwch yn astudio cyfuniad o bynciau ymarferol a damcaniaethol ar draws ystod eang o bynciau.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys gwersi ymarferol a damcaniaethol (Melino, Turing, a Ffitio) Mae Drafftio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Rheoli Rhifyddol Cyfrifiadurol, Modiwlau yn cynnwys: Egwyddorion a Chymwysiadau Mecanyddol; Mathemateg ar gyfer Technegwyr Peirianneg; Dylunio Peirianneg; Priodweddau a Chymhwyso Deunyddiau Peirianneg; Cymhwyso Systemau Mecanyddol mewn Peirianneg; Iechyd a Diogelwch mewn Peirianneg + Sgiliau Hanfodol Cyfres o Gymwysterau (Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu a Llythrennedd Digidol.

 • Gofynion Mynediad

  Fel sy'n ofynnol gan y Cyngor Sgiliau.
  5 TGAU ar radd A * -C gan gynnwys Math’s, Saesneg neu Gymraeg

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau neu fynd i gyflogaeth a pharhau i astudio ar sail rhyddhau dydd neu fynd i Brentisiaeth Fodern noddedig gyda chyflogwr sy'n cymryd rhan. Gall y rhai sydd hefyd wedi cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus hefyd barhau ar Ddiploma Estynedig BTEC Lefel 3 yr ail flwyddyn.

 • Modiwlau’r cwrs

  Gweithrediadau Peirianneg Perfformio EAL Lefel 2 + Diploma Credyd 90 BTEC

  Hyd y Cwrs
  Fel rhaglen well 40 wythnos. Treulir 35 wythnos yn y coleg am hyd at 30 awr yr wythnos ar y prif gymwysterau, tra bydd gweddill y cwrs yn gymysgedd o brofiad gwaith ac ymweliadau diwydiannol. Yn ogystal, bydd dysgwyr yn gysylltiedig â chwmni ar gyfer lleoliadau profiad gwaith.

 • Asesiad

  Mae'r cwrs hwn yn gofyn am asesiad parhaus o arsylwadau ymarferol, gwiriadau ansawdd cydrannau peirianyddol ac aseiniadau coleg a fydd yn cael eu coladu fel tystiolaeth portffolio i ddiwallu anghenion y corff dyfarnu. Trefnir aseiniadau ysgrifenedig byr ac arholiadau ar-lein ar gyfnodau allweddol trwy gydol y cwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd