Excel Canolradd: Sefydlu Taenlen (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn symud ymlaen o’r sesiwn gyflwyniadol ac yn ymdrin â phynciau manylach defnyddio a thrin data:

 • Dysgu sut i ddefnyddio fformiwlâu a ffwythiannau
 • Ymchwilio i elfennau amrywiol y rhyngwyneb defnyddiwr
 • Defnyddio orielau Excel
 • Teilwra’r rhyngwyneb
 • Creu ffurflenni gydag Excel
 • Efelychu fformiwlâu a ffwythiannau
 • Creu cyfeirnod absoliwt
 • Enwau ystodau a sut i’w cymhwyso
 • Defnyddio Rhewi Cwareli
 • Cofnodi’r dyddiad ac amser presennol ar y daenlen brintiedig
 • Trosi eich ffigurau i siartiau
 • Fformatio siartiau

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000