Cyflwyniad i Lythrennedd Digidol: Taenlenni ar gyfer Dechreuwyr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs cyflwyniadol hwn yn ymdrin â gweithrediadau sylfaenol defnyddio Excel, ac yn gyflwyniad i’r rhyngwyneb a thrin data:

  • Creu, agor a chadw llyfr gwaith
  • Dysgu sefydlu taenlenni o’r newydd
  • Deall y sgrîn Excel (Bar Offer Mynediad Cyflym, Rhuban, Bar Fformiwlâu, Grid y Daenlen a’r Bar Statws)
  • Dysgu sut i gofnodi data
  • Dysgu sut i wneud ffwythiannau mathemateg syml (adio, tynnu, lluosi a rhannu)
  • Rheoli argraffu a chynlluniau tudalen
  • Efelychu fformiwlâu a ffwythiannau
  • Sefydlu data i’w argraffu
  • Defnyddio penynnau a throedynnau

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000