Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellau Tân Awtomatig mewn Aneddiadau Domestig (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bwriedir i’r cwrs Gosod a Chynnal a Chadw Systemau Chwistrellau Tân Awtomatig mewn Aneddiadau Domestig gefnogi cynyddu sgiliau yn y Sector Diwydiant Tân Gweithredol. Mae’n darparu’r sgiliau a gwybodaeth ymarferol ofynnol i osod systemau chwistrellau tân awtomatig mewn aneddiadau domestig ar gyfer ymarferwyr sydd wedi cwblhau’r Rheoliadau Dŵr Oer lefel 3 presennol.

  • Gofynion Mynediad

    Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y sector gwasanaethau mecanyddol ar hyn o bryd H.Y. Plwmwyr / peirianwyr HVAC / Nwy lefel 3 cymwysedig neu gymwysterau cyfwerth priodol eraill.

  • Manylion y cwrs

    Achrediad ar ffurf unedau sy'n profi gallu'r ymgeisydd i osod, cynnal a chadw a chomisiynu systemau chwistrellau tân domestig.

  • Asesiad

    Asesiadau ymarferol / ysgrifenedig.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200