Rhan L – Rheoliadau Adeiladu (Arbed Tanwydd a Phŵer) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rhai sy’n gweithio yn y sector effeithlonrwydd ynni ar hyn o bryd neu’r rhai sy’n dymuno cael gwybod mwy am sut i arbed tanwydd a phŵer mewn anheddau domestig ac annomestig.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

1 Diw

Ffioedd

£185

Dyddiau/Amseroedd

9yb – 4.30yp