Rheoli Adeiladwaith – BSc (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn paratoi dysgwyr ar gyfer rheoli prosiectau adeiladu o bob maint. Mae’n eich paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli cleientiaid, er mwyn bodloni cyflogwyr bod prosiectau’n cael eu cwblhau ar amser ac i’r safon a’r gyllideb a bennwyd. Mae myfyrwyr yn gymwys i ennill HND mewn Rheoli Adeiladwaith os ydynt wedi cwblhau’r nifer priodol o gredydau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol Glyndwr Wrecsam.

 • Gofynion Mynediad

  Ceir mynediad yn syth i Lefel 5 i ymgeiswyr ag HNC mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig neu gymwysterau cyfatebol gyda chyfuniad derbyniol o unedau.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae gan raddedigion ystod o ragolygon gyrfa mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau Adeiladwaith, er enghraifft: Rheolwr Prosiect, Syrfëwr Adeiladau, Syrfëwr Meintiol neu Reolwr Adeiladwaith

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd a sesiynau gweithdai ymarferol. Bydd angen i chi fel arfer gwblhau gwaith cwrs a phrofion fesul cam wrth i chi symud drwy’r cwrs, ac fel arfer byddwch yn sefyll arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Modiwlau: Technoleg Adeiladu, Rheoli Datblygiadau, Cynllunio a Rheoli Adeiladau, Rheoli Adeiladwaith a Safleoedd, Deunyddiau Adeiladwaith, Ynni Adnewyddadwy, Astudiaethau Rhyng-broffesiynol, Rheoli Prosiectau, Iechyd a Diogelwch, Traethawd Hir

 • Asesiad

  Bydd angen i chi fel arfer gwblhau gwaith cwrs a phrofion fesul cam wrth i chi symud drwy’r cwrs, ac fel arfer byddwch yn sefyll arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Gallai fod angen talu costau ychwanegol.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

3Y

Cod UCAS

3K46

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd