Chwistrellu Lliw Haul (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Chwistrellu Lliw Haul yn gwrs harddwch byr, rhan amser. Mae wedi’i gynllunio i’ch galluogi chi i ddeall a defnyddio sgiliau chwistrellu lliw haul gan ddefnyddio systemau lliw haul brwsh aer proffesiynol, dryll chwistrell a phabell.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hŷn.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i weithio'n broffesiynol gydag yswiriant llawn, naill ai mewn salon neu fel ymarferydd ar ei liwt ei hun.

 • Asesiad

  Mae’r dulliau asesu’n cynnwys arsylwi gwaith ymarferol a holi ar lafar.  Bydd gan y dysgwyr waith cartref i'w wneud sy'n cynnwys llenwi taflen gwestiynau i asesu dealltwriaeth flaenorol o wybodaeth, ac ymarfer sgiliau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

6 awr (1 diwrnod neu 2 noson)

Ffioedd

£100

Dyddiau/Amseroedd

Llun 6yh-9yh