Rhwydweithiau ar gyfer dechreuwyr (Windows) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Dyma gwrs cyflwyniadol a fydd yn cyflwyno myfyrwyr i gysyniadau rhwydwaith elfennol. Bydd y cwrs yn cynnwys pam mae angen rhwydweithiau arnom, sut i ddechrau adnabod problemau gyda rhwydwaith cartref (gan gynnwys problemau diwifr) a gorchmynion rhwydwaith sylfaenol (e.e. ipconfig, ping, traceroute)

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i wella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

6 Wythnos (2 awr yr wythnos)

Ffioedd

Addysgu: £100
SDF: Am ddim