Rhwydweithiau, y Camau Nesaf (Windows) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn adeiladu ar y cwrs Rhwydweithiau cyflwyniadol ac yn cyflwyno myfyrwyr i hanfodion cyfathrebu rhwng cyfrifiaduron. Bydd myfyrwyr yn caffael dealltwriaeth o rwydweithiau cyfrifiadurol, y cydrannau sy’n ffurfio nhw ynghyd â’r technolegau a phrotocolau sydd angen cydweithio.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i wella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

10 Wythnos (2 awr yr wythnos)

Ffioedd

Addysgu: £150
SDF: Am ddim

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh