Safon Uwch Addysg Gorfforol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Addysg Gorfforol Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Fe’i cynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ymarfer corff a chwaraeon o ran anatomeg ddynol, iechyd a chyflawniad.

Mae hefyd yn ymwneud â gwella sgiliau personol a pherfformiad (au) yr unigolyn mewn ystod o chwaraeon / ymarferion, a fydd wedyn yn caniatáu iddynt arwain eraill hefyd wrth ddatblygu eu sgiliau personol a’u perfformiad mewn chwaraeon / ymarferion. Mae asesu ar ffurf gwaith cwrs, cymedroli ymarferol ac arholiad ysgrifenedig.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

  • Gofynion Mynediad

    O leiaf chwe TGAU ar Radd C neu'n uwch, gan gynnwys Gwyddoniaeth a Saesneg / Cymraeg yn ddelfrydol. Dylai myfyrwyr feddu ar lefel uchel o gymhwysedd mewn un profiad chwaraeon a / neu hyfforddi neu weinyddu.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ymhlith yr yrfaoedd mae Addysgu; Chwaraeon a Hamdden; Rheoli Chwaraeon; Lluoedd; Heddlu; Ffisiotherapi; Meddygaeth; Tylino Chwaraeon; Therapïau Cyfannol; Therapi Galwedigaethol; Hyfforddiant Personol; Hyfforddi; Seicoleg Chwaraeon; Busnes a Chyllid.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd rhaid prynu crys-T NPTC am £15. Cost cit chwaraeon i'w dalu hefyd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd