Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Astudiaethau Cyfryngau Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs amser llawn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar lawer o bethau rydych chi eisoes yn eu hadnabod ac yn eu mwynhau fel ffilmiau, rhaglenni teledu, cerddoriaeth a hysbysebion.

Byddwn yn eich dysgu sut i ystyried cynhyrchion o’r fath yn feirniadol, gan feddwl yn ddadansoddol am sut y cânt eu creu a’u bwyta. Mae Astudiaethau’r Cyfryngau hefyd yn cynnwys gwaith ymarferol, lle byddwch chi’n dysgu’r technegau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu eich testun cyfryngau eich hun. Efallai y byddwch chi’n cynhyrchu fideos pop, hysbysebion teledu, hysbysebion cylchgronau, animeiddio cyfrifiadurol, gwefannau a fideos dogfennol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.