Safon Uwch Astudiaethau’r Cyfryngau (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Astudiaethau Cyfryngau Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs amser llawn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar lawer o bethau rydych chi eisoes yn eu hadnabod ac yn eu mwynhau fel ffilmiau, rhaglenni teledu, cerddoriaeth a hysbysebion.

Byddwn yn eich dysgu sut i ystyried cynhyrchion o’r fath yn feirniadol, gan feddwl yn ddadansoddol am sut y cânt eu creu a’u bwyta. Mae Astudiaethau’r Cyfryngau hefyd yn cynnwys gwaith ymarferol, lle byddwch chi’n dysgu’r technegau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu eich testun cyfryngau eich hun. Efallai y byddwch chi’n cynhyrchu fideos pop, hysbysebion teledu, hysbysebion cylchgronau, animeiddio cyfrifiadurol, gwefannau a fideos dogfennol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch Apply Now ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ac yna archebwch Noson Wybodaeth i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod eich dewisiadau dewisol. Yna gallwch chi ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  Isafswm o 6 TGAU â gradd C neu uwch. Mae TGAU yn Astudiaethau'r Cyfryngau'n fantais er nad yw'n orfodol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gyda mynediad at ddwy ystafell olygu ar y safle, meddalwedd o safon diwydiant a stiwdio broffesiynol i ddatblygu eich gwaith ymarferol, gan weithio fel rhan o dîm cynhyrchu yn ogystal ag yn unigol.

  Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudiaethau pellach yn y cyfryngau, newyddiaduraeth, darlledu a chyfathrebu mewn addysg uwch neu gyflogaeth yn y diwydiannau darlledu, efallai yr hoffech chi weithio i chi'ch hun a datblygu eich cwmni cyfryngau eich hun.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae Astudiaethau’r Cyfryngau hefyd yn cynnwys gwaith ymarferol, lle’r ydych yn dysgu’r technegau (megis ffilmio, golygu fideo, dylunio graffig ac anodi) a ddefnyddir i gynhyrchu eich cynnyrch chi eich hun ar gyfer y cyfryngau. Byddwch yn cael briffiau penodol a byddwch yn penderfynu ar fath o gynnyrch ar gyfer y cyfryngau i ateb y briffiau hynny. Bydd ymchwil, cynllunio a chynhyrchu’n sail i’ch gwaith cwrs yn ogystal â dadansoddiad myfyriol o’ch gwaith cynhyrchu chi eich hun. Mae Astudiaethau’r Cyfryngau hefyd yn cynnwys gwaith ymarferol, lle’r ydych yn dysgu’r technegau a ddefnyddir i gynhyrchu eich testun chi eich hun ar gyfer y cyfryngau. Gallech gynhyrchu fideos pop, hysbysebion ar gyfer y teledu, hysbysebion ar gyfer cylchgronau, bywddarluniau cyfrifiadurol, gwefannau a fideos dogfen. Gyda mynediad at ddwy ystafell olygu ar y safle, meddalwedd sydd o’r un safon â rhai’r diwydiant a stiwdio broffesiynol i ddatblygu eich gwaith ymarferol, a chithau’n gweithio fel rhan o dîm cynhyrchu yn ogystal ag yn unigol, bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudiaethau pellach yn y cyfryngau, newyddiaduraeth, darlledu a chyfathrebu ar lefel addysg uwch neu ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiannau darlledu, neu efallai y byddwch yn dymuno gweithio i chi eich hun a datblygu eich cwmni chi eich hun yn y cyfryngau hyd yn oed.

 • Costau Ychwanegol

  Offer sy'n gysylltiedig â'r cyfryngau. Dyfais storio cludadwy e.e. Cof cof Hardrive (achos cario). Yn ddelfrydol caniau clustffonau.

  Blaendal ad-daladwy ar gyfer defnyddio'r holl offer cyfryngau eraill e.e. camerâu fideo, camerâu ffotograffiaeth, trybeddau a goleuadau.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd