Safon Uwch Celfyddyd Gain (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Rhaglen gyffrous, eang a dwys sydd wedi’i bwriadu ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno archwilio ac arbrofi ym maes Celfyddyd Gain. Mae’r cwrs yn gyfle i archwilio cyfryngau, deunyddiau a thechnegau newydd ac mae disgyblaethau allweddol yn cynnwys lluniadu, paentio, gwneud printiau a chyfryngau cymysg. Bydd yn ofynnol i chi ddadansoddi eich gwaith eich hun a gwaith eraill a ddetholwyd o fyd Celf Gyfoes a Chelf Hanesyddol. Byddwch yn dysgu sgiliau dehongli a gwerthuso gwell trwy ymgolli mewn prosiectau sy’n cael eu harwain yn fwyfwy gan y myfyriwr wrth i chi ddewis eich themâu eich hunain a’ch meysydd eich hunain ar gyfer ymchwilio iddynt. Mae Celfyddyd Gain yn elfen arbenigol bwysig ar gyfer gyrfa ehangach ym maes Celf a Dylunio. Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i greu a chynhyrchu eich celfwaith a’ch syniadau eich hunain (Astudio Hunangyfeiriedig) a allai gynnwys arddangosfa o waith yn ogystal ag ymwneud â gweithgareddau a phrosiectau yn y gymuned leol, e.e. paentio murluniau a chystadlaethau.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Chwech TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg. Diddordeb mewn Celfyddyd Gain a brwdfrydedd drosti ynghyd â phortffolio da o waith lluniadu a phaentio.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gellir cyfuno Celfyddyd Gain â phynciau eraill o fewn y Celfyddydau neu'r Gwyddorau gan felly ddarparu cyfleoedd ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth eang o feysydd, megis Print/ Y Cyfryngau, Darlunio, Teledu, Ffilm a Fideo, Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Tecstilau, Ffotograffiaeth, Gwydr Lliw, Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, Pensaernïaeth, a Rheoli'r Celfyddydau. Mae opsiynau eraill ar gyfer gyrfaoedd yn cynnwys Addysg, Therapi Celf, Beirniadaeth a Newyddiaduraeth.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd