Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Cerddoriaeth Lefel UG / Lefel A yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA), wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau cerddorol neu sy’n dymuno dod yn gerddor proffesiynol.

Mae cerddoriaeth yn bwnc uchel ei barch a gellir ei astudio ochr yn ochr â’r mwyafrif o gyfuniadau pwnc. Mae gan y cwrs 3 uned ym mhob blwyddyn. Y rhain yw: Perfformio, Cyfansoddi a Gwerthuso. Byddwch yn astudio ystod o gerddoriaeth o’r Cyfnod Clasurol i’r Ugeinfed / Unfed Ganrif ar Hugain yn ogystal â naill ai Theatr Gerdd, Roc a Phop neu Jazz. Disgwylir i chi gyfansoddi dau gyfansoddiad bob blwyddyn.

Bydd gennych hawl i dderbyn gwers unigol wythnosol ar yr offeryn / llais o’ch dewis a ddarperir gan y Coleg fel rhan o’r Academi Gerdd.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch Apply Now ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein ac yna archebwch Noson Wybodaeth i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod eich dewisiadau dewisol. Yna gallwch chi ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    O leiaf chwe TGAU ar Radd C neu'n uwch gan gynnwys Saesneg a / neu'r Gymraeg.

    Dylech fod yn berfformiwr hyderus, gyda gallu LLEIAF Gradd 5 ar eich offeryn / llais ar gyfer UG a gallu LLEIAF Gradd 6 ar gyfer lefel A2.

    Mae'r gallu i ddarllen nodiant staff yn ddymunol, neu o leiaf awydd i wneud hynny. Mae theori Gradd 5 [ABRSM] yn baratoad delfrydol ar gyfer y cwrs, er nad yw'n hanfodol.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd