Safon Uwch Cerddoriaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs trylwyr sy’n gofyn llawer. Mae cerddoriaeth yn bwnc uchel iawn ei barch a gellir ei astudio ochr yn ochr â’r rhan fwyaf o gyfuniadau o bynciau. Mae 3 uned i’r cwrs bob blwyddyn, sef: Perfformio, Cyfansoddi ac Arfarnu. Byddwch yn astudio amrywiaeth o gerddoriaeth o’r Oes Glasurol i’r Ugeinfed Ganrif/Unfed Ganrif ar Hugain yn ogystal â naill ai Theatr Gerdd, Roc a Phob neu Jazz. Bydd disgwyl i chi gyfansoddi dau darn bob blwyddyn. Bydd gennych hawl i gael gwers unigol wythnosol ar eich dewis offeryn/llais gan y Coleg fel rhan o’r Academi Gerddoriaeth. Mae ystod o weithgareddau a chyngherddau, gwyliau a gwibdeithiau allgyrsiol y gobeithir y byddwch yn cyfranogi ynddynt.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a/neu Gymraeg. Dylech fod yn berfformiwr hyderus, ac wedi cyrraedd O LEIAF safon Gradd 5 ar eich offeryn/llais ar gyfer UG ac wedi cyrraedd O LEIAF safon Gradd 6 ar gyfer U2. Mae'r gallu i ddarllen hen nodiant yn ddymunol, neu o leiaf awydd i wneud hynny. Mae Theori Gradd 5 (ABRSM) yn baratoad delfrydol ar gyfer y cwrs, er nad yw'n hanfodol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

2 years