Safon Uwch Cymraeg Iaith Gyntaf (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i seilio ar destunau gosod, gramadeg, ffilm ac ysgrifennu creadigol. Bydd myfyrwyr UG yn trafod y ffilm ‘Hedd Wyn’ a’r ddrama ‘Y Twr’ gan Gwenlyn Parry. Bydd arholiad llafar, dau ddarn o waith cwrs ysgrifenedig ac arholiad ysgrifenedig. Bydd myfyrwyr U2 yn astudio rhyddiaith yr Oesoedd Canol a barddoniaeth yr Hengerdd a’r Cywyddau. Bydd arholiad llafar ac arholiadau ysgrifenedig ychwanegol a fydd yn gofyn i fyfyrwyr werthfawrogi llenyddiaeth a’r Gymraeg mewn cyd-destun.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Bydd angen 6 TGAU, Graddau A-C gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Chymraeg Iaith a Llenyddiaeth (Iaith Gyntaf) gradd B neu uwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs hwn yn sail dda i gamu ymlaen i gyflogaeth yn y meysydd canlynol - Dysgu, Gwleidyddiaeth, Cyfieithu, Marchnata, Busnes, Y Gyfraith, y Cyfryngau a Pheirianneg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd