Safon Uwch Dawns (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Ddawns UG Lefel / Safon Uwch yn gymhwyster deinamig sy’n annog myfyrwyr i ddatblygu eu gallu creadigol, corfforol, emosiynol a deallusol, ochr yn ochr â sgiliau trosglwyddadwy fel gweithio mewn tîm, cyfathrebu a datrys problemau. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy’n angerddol am ddawnsio, ac sydd eisiau bod yn ddawnsiwr neu’n gweithio yn y diwydiant creadigol. Mae addysg uwch a chyflogwyr yn chwilio am sgiliau i bob un o’r rhain a byddant yn eu helpu i sefyll allan yn y gweithle beth bynnag fo’u dewis gyrfa.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Cymraeg/Saesneg. Mae profiad blaenorol o ddawns yn hanfodol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Therapydd Symudiad, Anthropolegydd, Dawnsiwr, Coreograffydd, Ffisiotherapydd, Cyfarwyddwr, Gweinyddwr Dawns, Athro/Athrawes, Newyddiadurwr, Cyfarwyddwr, Cynhyrchydd neu Ymchwilydd Teledu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs yn gofyn i fyfyrwyr ddatblygu, arddangos a mynegi gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol, dealltwriaeth a phrofiad o: sgiliau technegol a pherfformio, proses a chelf coreograffi, y gydberthynas rhwng creu, cyflwyno a gwylio / gwerthfawrogi gweithiau dawns, datblygu gweithiau dawns. dawns wedi'i gosod o fewn cyd-destun artistig a diwylliannol, gweithiau proffesiynol ac arwyddocâd y gweithiau hyn, terminoleg pwnc-benodol a'i ddefnydd.

  Agwedd apelgar ar y cwrs yw ei fod yn caniatáu i fyfyrwyr astudio ystod o arddulliau ac y gallant berfformio a choreograffu mewn arddull o'u dewis, ar yr amod ei fod yn cwrdd â'r meini prawf.

  Gall myfyrwyr ddewis astudio Dawns Lefel A a Dawns BTEC Lefel 3 gyda'i gilydd.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd