Safon Uwch Dylunio Graffig (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae 1 o bob 12 swydd yn y DU o fewn y Diwydiannau Creadigol. Dechreuwch ar eich gyrfa greadigol yma. Cyfathrebu Graffig yw crefft hysbysu, ysgogi neu ddiddanu, gan ddefnyddio symbolau, lluniadau, ffotograffau a theipograffeg i gyfleu cysyniadau a/neu emosiynau. Bydd y cwrs hwn yn dysgu i chi sut i ddod â syniadau’n fyw gan ddefnyddio ystod eang o gyfryngau, deunyddiau a thechnegau traddodiadol, yn ogystal â defnyddio prosesau digidol mewn meddalwedd sy’n safonol yn y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau ymchwil, arbrofi, creu syniadau, datblygu/mireinio syniadau, gwneud creadigol a gwerthuso. Byddwch yn cael y cyfle i archwilio amrywiaeth o ganlyniadau gan gynnwys: Hysbysebu, Brandio, Pecynnu, Teipograffeg, Darlunio.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU â gradd A-C gan gynnwys Iaith Saesneg a phwnc cysylltiedig (Celf a Dylunio, Graffeg, DaTh)

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn gallu arwain at astudio pellach mewn Cyfathrebu/Dylunio Graffig, Teipograffeg, Darlunio, Ffotograffiaeth Ddigidol, Pensaernïaeth, Dylunio Modurol, Animeiddio, Hysbysebu a llawer mwy. Dylunydd llawrydd. Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol (Mae 1 o bob 12 swydd yn y DU yn y diwydiannau creadigol)

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd