Crynodeb o’r cwrs

Mae Ffotograffiaeth Lefel UG / A yn gwrs Addysg Bellach amser llawn, gyda’r opsiwn i astudio hefyd fel cwrs rhan-amser annibynnol. Wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol, gyda dyheadau o ddod yn Ffotograffydd neu ddim ond bod â diddordeb mewn tynnu lluniau gwell. Mae hwn wedi’i leoli yn Adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau technegol ac artistig mewn Ffotograffiaeth. Byddwch yn cynhyrchu gwaith creadigol cyffrous yn y cyfryngau digidol a thraddodiadol, gan ddefnyddio cyfleusterau arbenigol; ein hystafell dywyll, stiwdio oleuadau a chyfres gyfrifiadurol Apple Mac.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth am ymarfer ystafell dywyll yn ogystal â sut i drin delweddau yn ddigidol gan ddefnyddio Adobe Creative Suite: Photoshop, InDesign, Illustrator a meddalwedd arall, ynghyd â defnyddio camerâu DSLR, lluniadu, paentio, cyfryngau print a chyhoeddi bwrdd gwaith.

Archwilir y rhain yng nghyd-destun prosiectau thematig a briffiau byw. Byddwch hefyd yn dysgu geirfa arbenigol ac yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o ddylunwyr graffig hanesyddol a chyfoes ac artistiaid a ffotograffwyr perthnasol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Apply Now’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.