Safon Uwch Ffrangeg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu hyderus, effeithiol mewn Ffrangeg a dealltwriaeth drylwyr am ddiwylliant gwledydd a chymunedau lle siaredir Ffrangeg. Bydd y cwrs yn meithrin diddordeb mewn dysgu ieithoedd a brwdfrydedd dros eu dysgu ac mae’n annog myfyrwyr i ystyried eu hastudiaeth o’r iaith mewn cyd-destun ehangach. Y themâu y rhoddir sylw iddynt yw bod yn berson ifanc mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg a deall y byd Ffrangeg, amrywiaeth a gwahaniaeth a Ffrainc o 1940 – 1950.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Ffrangeg â Gradd B ac Iaith Saesneg â Gradd B.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Addysgu, Cyfieithu, Gwleidyddiaeth, Marchnata, Busnes, Y Gyfraith a Pheirianneg.

 • Modiwlau’r cwrs

  Ffrangeg UG: Cynnwys -
  Thema 1: Strwythurau teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern, cyfeillgarwch / perthnasoedd; Tueddiadau, materion a hunaniaeth bersonol ymysg yr ifanc; Cyfleoedd mewn addysg a chyflogaeth.
  Thema 2: Diwylliant a threftadaeth rhanbarthol yn Ffrainc ac mewn gwledydd a chymunedau Ffrangeg eu hiaith; Ffilm : Roselyne Bosh: La Rafle. Caiff y rhain eu harholi fel a ganlyn: Uned 1 – siarad ac Uned 2 - Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb beirniadol ysgrifenedig.

  U2 Ffrangeg: Cynnwys -
  Thema 3: Mudo ac integreiddio; Hunaniaeth ddiwylliannol; Gwahaniaethu ac amrywiaeth.
  Thema 4: Ffrainc yn ystod yr Ail Ryfel Byd: Y Goresgyniad; Ffrainc yn y blynyddoedd wedi’r rhyfel (1945 -1950); Nofel : FaÏza Guène: Kiffe kiffe demain. Caiff y rhain eu harholi â 3 arholiad Uned 3 Siarad, Uned 4 Gwrando, darllen a chyfieithu ac. Uned 5 Ymateb beirniadol a dadansoddol ysgrifenedig.

 • Asesiad

  UG Ffrangeg: Uned 1 arholiad llafar ac Uned 2 Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb feirniadol. U2 Ffrangeg: Unit 3 Siarad, Uned 4 Gwrando, darllen a chyfieithu, ac Uned 5 ymateb feirniadol a dadansoddiadol yn ysgrifenedig.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd