Safon Uwch Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cyfuno astudiaeth o Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Caiff iaith Llenyddiaeth ei dadansoddi. Ymunwch â ni ar daith ddifyr wrth i ni archwilio barddoniaeth rhwng 1600 a 1900 a chewch fwynhau arsylwi ar y modd y mae’r iaith wedi newid. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i astudio Drama cyn 1770, Nofelau’r 19eg a’r 20fed ganrif, ac Iaith Lafar. Mae’r elfen gwaith cwrs yn eich galluogi i gynhyrchu eich gweithiau ysgrifenedig gwreiddiol chi eich hun.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  Chwech TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys TGAU Iaith Saesneg â Gradd B a TGAU Llenyddiaeth Saesneg â Gradd B.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn gymhwyster gwerthfawr ar gyfer unrhyw gyrsiau gradd a phroffesiynau, megis y Gyfraith, Addysgu, Cysylltiadau Cyhoeddus, Newyddiaduraeth a Hysbysebu.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG -
  UNED 1 Dadansoddiad Cymharol ac Ysgrifennu Creadigol. Adran A: Dadansoddiad cymharol o farddoniaeth a thestun nas astudiwyd o’r blaen. Adran B: Ysgrifennu Creadigol a Sylwebaeth.
  UNED 2 : Drama ac Astudio Testun Anllenyddol (llyfr agored). Adran A :Streetcar Named Desire, Tennessee Williams. Adran B: Astudio testun anllenyddol.
  U2 -
  UNED 3: Shakespeare, King Lear. Adran A: Dadansoddi detholiad o ddrama. Adran B: Cwestiwn traethawd.
  UNED 4: Astudio testunau a Rhyddiaith nas astudiwyd o’r blaen. Adran A: Dadansoddiad cymharol o destunau, gan gynnwys iaith lafar. Adran B: Great Expectations, Charles Dickens (llyfr agored).
  UNED 5: Gwaith cwrs astudio Genres – Beirniadol a Chreadigol. Bydd myfyrwyr yn astudio 2 destun o fewn genre penodol a byddant yn cynhyrchu traethawd beirniadol yn ogystal â darn o waith ysgrifennu creadigol yn eu dewis genre.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd