Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddeall hanfodion iaith ar lefelau amrywiol. Gosodir iaith yn ei chyd-destunau cymdeithasol a byd-eang ehangach a bydd myfyrwyr yn bwrw golwg ar ystod eang o destunau o fywgraffiadau, gwaith ffuglen a ffeithiol, gweithiau ysgrifenedig ar gyfer plant a sgriptiau teledu.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.