Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Gofal Iechyd a Chymdeithasol Lefel UG Lefel A yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser yn yr Academi Chweched Dosbarth, wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant (HSC).

Bydd myfyrwyr sy’n astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn astudio hawliau defnyddwyr gwasanaeth a chyfrifoldebau sefydliadau. Byddwch yn ymchwilio i faterion iechyd cyfredol mewn cymdeithas ac yn cynllunio ac yn gweithredu ymgyrch hybu iechyd. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o rolau amrywiol weithwyr proffesiynol er mwyn paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.