Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs traddodiadol hwn mewn Llenyddiaeth Saesneg wedi’i rannu’n bum uned, dwy ar lefel UG a thair ar lefel U2 a chânt eu hasesu trwy arholiadau ac un astudiaeth o ryddiaith. Byddwch yn archwilio barddoniaeth, drama a rhyddiaith o ran arddull ac yn hanesyddol trwy eich gwaith ysgrifennu academaidd manwl chi eich hun.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg â Gradd C a TGAU Llenyddiaeth Saesneg â Gradd C.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Ystod eang o gyrsiau Addysg Uwch a gyrfaoedd gan gynnwys y Cyfryngau, Addysgu, Busnes a Rheoli, y Gwasanaeth Sifil

 • Modiwlau’r cwrs

  UG:
  UNED 1, Rhyddiaith a Drama (llyfr caeëdig): Thomas Hardy, The Mayor of Casterbridge, Caryl Churchill: Top Girls.
  UNED 2, Barddoniaeth Ar Ôl 1900 (llyfr agored, copi glân): Seamus Heaney, Field Work ac Owen Sheers, Skirrid Hill.

  U2:
  UNED 3, BARDDONIAETH cyn 1900 a Barddoniaeth Nas Astudiwyd o’r Blaen (llyfr agored, copi glân): John Keats, Cerddi Penodol, Barddoniaeth Nas Astudiwyd o’r Blaen [traethawd].
  UNED 4, Shakespeare (llyfr caeëdig): William Shakespeare: King Lear.
  UNED 5, Astudio Rhyddiaith: Aseiniad 2500-3500 gair ar ddarllen dau destun rhyddiaith [i’w penderfynu], y naill cyn 2000 a’r llall ar ôl 2000, wedi’u henwebu gan y ganolfan.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd