Safon Uwch Llenyddiaeth Saesneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Llenyddiaeth Saesneg Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Fe’i cynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn datblygu eu hastudiaethau Saesneg.

Fe’i rhennir yn bum uned, dwy yn UG a thair yn A2 a’i asesu trwy arholiadau allanol ac un astudiaeth ryddiaith.

Byddwch yn archwilio barddoniaeth, drama a thestunau rhyddiaith yn arddulliadol ac yn hanesyddol wrth ddatblygu ansawdd eich ysgrifennu academaidd manwl eich hun. Disgwylir darllen ymreolaethol ac ymchwil academaidd berthnasol gennych chi ar y lefel hon hefyd.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg â Gradd C a TGAU Llenyddiaeth Saesneg â Gradd C.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae ystod eang o gyrsiau a gyrfaoedd AU yn cynnwys Y Cyfryngau, Addysgu, Busnes, Rheolaeth, a'r Gwasanaeth Sifil.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG
  Uned 1: Rhyddiaith a Drama (llyfr caeedig): Jane Eyre gan Charlotte Brontë: Top Girls Caryl Churchill.

  Uned 2: Poetry Post 1900 (llyfr agored, copi glân): The Whitsun Weddings gan Phillip Larkin: Mean Mean Carol Ann Duffy.

  A2
  Uned 3: Barddoniaeth Cyn 1900 a Barddoniaeth Anweledig (llyfr agored, copi glân): John Keats, Cerddi Dethol, Barddoniaeth Anweledig [traethawd].

  Uned 4: Shakespeare (llyfr caeedig): William Shakespeare: King Lear.

  Uned 5: Astudiaeth Rhyddiaith: aseiniad geiriau 2500-3500 yn seiliedig ar ddarllen dau destun rhyddiaith [i'w benderfynu], un cyn-2000 ac un ar ôl 2000.

 • Asesiad

  Ar Lefel UG, mae dau arholiad ar ddiwedd y flwyddyn. Un arholiad ar gyfer Uned 1 ac un arall ar gyfer Uned 2.

  Ar Lefel A2, mae dau arholiad ar ddiwedd y flwyddyn. Un ar gyfer Uned 3 ac un arall ar gyfer Uned 4. Hefyd mae elfen gwaith cwrs yn yr ail flwyddyn.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd