Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs Astudiaethau Ffilm Lefel UG / Safon Uwch sydd wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA) yn dod â phwnc sinema yn fyw ac yn darparu mewnwelediad hynod ddiddorol a manwl i fyd ffilmiau a ffilmio.

Byddwch yn ymchwilio i’r ffordd y mae ffilm yn llunio ystyr ac yn ennyn ymateb gwylwyr. Mae gwneud a gwylio ffilm yn broses ryngweithiol, ddwyffordd, mae’n iaith rydyn ni’n cyfathrebu syniadau a negeseuon drwyddi. Mae hon yn ffurf ar gelf ac yn un sydd, fel ffurfiau celf eraill, er enghraifft, celf gain a llenyddiaeth, yn gofyn am ddarllen testunau amrywiol. Nid yn unig y bydd yn ofynnol i chi ddangos dealltwriaeth o’r ffilmiau a osodwyd o’ch blaen, ond hefyd i dynnu gwybodaeth bellach ar lefel ddyfnach o ddadansoddiad.

Fe’ch anogir i ymestyn eich sgiliau creadigrwydd a chynhyrchu eich hun, a chewch gyfle i ymchwilio a datblygu eich syniadau a’ch ffilmiau byr eich hun.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.