Safon Uwch mewn Astudiaethau Ffilm (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs Astudiaethau Ffilm Lefel UG / Safon Uwch sydd wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA) yn dod â phwnc sinema yn fyw ac yn darparu mewnwelediad hynod ddiddorol a manwl i fyd ffilmiau a ffilmio.

Byddwch yn ymchwilio i’r ffordd y mae ffilm yn llunio ystyr ac yn ennyn ymateb gwylwyr. Mae gwneud a gwylio ffilm yn broses ryngweithiol, ddwyffordd, mae’n iaith rydyn ni’n cyfathrebu syniadau a negeseuon drwyddi. Mae hon yn ffurf ar gelf ac yn un sydd, fel ffurfiau celf eraill, er enghraifft, celf gain a llenyddiaeth, yn gofyn am ddarllen testunau amrywiol. Nid yn unig y bydd yn ofynnol i chi ddangos dealltwriaeth o’r ffilmiau a osodwyd o’ch blaen, ond hefyd i dynnu gwybodaeth bellach ar lefel ddyfnach o ddadansoddiad.

Fe’ch anogir i ymestyn eich sgiliau creadigrwydd a chynhyrchu eich hun, a chewch gyfle i ymchwilio a datblygu eich syniadau a’ch ffilmiau byr eich hun.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  6 TGAU gan gynnwys Cymraeg neu Saesneg â Gradd C neu uwch.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cyfuniad o theori ffilm a'r technegau golygu a chynhyrchu a gwmpesir ar y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudiaethau pellach mewn ffilm, cyfryngau, newyddiaduraeth, darlledu a chyfathrebu mewn addysg uwch.

  Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i weithio i ddiwydiannau cyfryngau lleol a hyd yn oed sefydlu eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.

  Mae Astudio Ffilm yn eich galluogi i weld y byd mewn goleuni gwahanol a datblygu ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer addysg bellach, gwaith a bywyd:
  • Meddwl yn Greadigol
  • Meddwl yn Feirniadol
  • Deallusrwydd Emosiynol
  • Dadansoddiad Ffilm
  • Dadansoddiad Testunol
  • Cyfathrebu
  • Sgiliau ymchwil
  • Llenyddiaeth
  • Cymwyseddau technegol (h.y. golygu ffilm)
  Myfyrwyr y dyfodol yw myfyrwyr Astudiaethau Ffilm, gan ennill y sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu gyrfaoedd llwyddiannus a meddyliau academaidd gwych.

 • Modiwlau’r cwrs

  P'un a ydych chi'n astudio Ffilm UG neu Safon Uwch, bydd eich blwyddyn gyntaf yn cwmpasu'r un meysydd pwnc:
  • Hollywood 1930-1990
  • Ffilm Annibynnol America
  • Ffilm Brydeinig
  • Ffilm Ewropeaidd
  • Cynhyrchu Ffilm
  Bydd myfyrwyr Lefel A hefyd yn astudio:
  • Ffilm Fyd-eang
  • Dogfen
  • Ffilm Silent
  • Ffilm Arbrofol
  • Ffilm Fer
  Ar y ddwy lefel byddwch yn astudio elfennau allweddol ffurf ffilm gan gynnwys sinematograffi, mise en scène, golygu, sain a pherfformiad. Byddwch hefyd yn astudio cyd-destunau'r ffilmiau o'ch dewis a beth oedd yn digwydd pan wnaed y ffilm. Beth all y ffilm ei ddweud wrthym am hanes a chymdeithas bryd hynny? Byddwch chi'n astudio'r ffilmiau yn nhermau'r sylwadau maen nhw'n eu cyflwyno neu'n eu herio. Mewn myfyrwyr UG mae myfyrwyr yn astudio meysydd ffilm arbenigol Spectatorship & Narrative. Ar Lefel A byddwch yn cymryd rhan yn yr astudiaeth o Ideoleg, yr Auteur a Dadleuon Beirniadol sy'n ymwneud â Ffilm.

 • Asesiad

  UG
  Mae dau arholiad yn UG, pob un yn werth 35% o'r cymhwyster gyda'r 30% sy'n weddill yn cael ei asesu gan waith cynhyrchu. Mae pob arholiad yn para 90 munud ac yn cynnwys pedwar cwestiwn ymateb estynedig dros ddwy adran.
  Lefel A.
  Yn yr un modd, ar Lefel A mae 2 arholiad, pob un yn werth 35%, ac asesiad 30% o waith cynhyrchu. Mae'r arholiadau ar Lefel A yn 150 munud o hyd ac yn cynnwys ateb 3 chwestiwn ymateb estynedig ar Gydran 1 a 4 cwestiwn ymateb estynedig ar Gydran 2.
  Cynhyrchu Creadigol
  Ar gyrsiau UG a Safon Uwch mae yna elfen gynhyrchu greadigol sy'n eich galluogi i arddangos y sgiliau gwneud ffilmiau neu ysgrifennu sgrin rydych chi wedi'u datblygu yn ystod y cwrs:
  UG:
  • Detholiad Ffilm (fideo) neu Sgrinlun Detholiad Ffilm (gyda bwrdd stori)
  • Dadansoddiad Gwerthusol
  Lefel A:
  • Ffilm Fer (fideo)
  • Sgrinlun Ffilm Fer (gyda bwrdd stori)
  • Dadansoddiad Gwerthusol

 • Costau Ychwanegol

  Dyfais storio cludadwy e.e. Hardrive (cas cario) a ffon gof, Clustffonau - caniau yn ddelfrydol. Blaendal ad-daladwy o £ 25 ar gyfer defnyddio'r holl offer cyfryngau eraill e.e. camerâu fideo, camerâu ffotograffiaeth, trybeddau, goleuadau a'r holl offer stiwdio arall.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd