Safon Uwch mewn Dylunio Tri Dimensiwn (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn dylunio a gwneud gwaith tri dimensiwn. Bydd y ffocws ar y broses ddylunio trwy ymchwilio’n drylwyr i ystod o ddeunyddiau a phrosesau. Byddwch yn datblygu sgiliau ymchwil, creu/datblygu syniadau, arbrofi â 3D, gwneud creadigol a gwerthuso.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU gan gynnwys pwnc sy'n gysylltiedig â Chelf a Dylunio/Dylunio a Thechnoleg a hefyd Saesneg/Mathemateg. Byddai myfyrwyr a fydd yn dilyn cyrsiau Safon Uwch eraill mewn Cyfathrebu Graffig, Tecstilau a Pheirianneg yn arbennig o addas ar gyfer y cwrs hwn.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus yn gallu arwain at astudio pellach neu yrfa mewn: Dylunio Cynnyrch, Dylunio Diwydiannol, Dylunio Dodrefn, Cynhyrchu Crefftau, Dylunio Gemwaith, Dylunio Theatr/Setiau, Dylunio Mewnol, Dylunio Arddangosfeydd, Pensaernïaeth, Peirianneg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd