Safon Uwch Sbaeneg (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Sbaeneg Lefel UG / Lefel A yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Fe’i cynlluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn ieithoedd a datblygu eu sgiliau Sbaeneg.

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu hyderus, effeithiol yn Sbaeneg a dealltwriaeth drylwyr o ddiwylliant gwledydd a chymunedau lle siaredir Sbaeneg.

Bydd y cwrs yn meithrin diddordeb mewn dysgu iaith, a brwdfrydedd drosto, ac yn annog myfyrwyr i ystyried eu hastudiaeth o’r iaith mewn cyd-destun ehangach.

Mae’r themâu sy’n ymdrin â’r cwrs yn cynnwys bod yn berson ifanc mewn cymdeithas sy’n siarad Sbaeneg a deall y byd Sbaeneg ei iaith, yn ogystal ag Amrywiaeth a Gwahaniaeth a The Two Spain’s 1936 ymlaen.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

 • Gofynion Mynediad

  TGAU â Gradd B mewn iaith dramor neu Gymraeg. 6 TGAU â Gradd C neu uwch gan gynnwys Iaith Saesneg â Gradd B. Nid yw'n ofynnol bod ag unrhyw wybodaeth flaenorol o Sbaeneg.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Addysgu, Cyfieithu, Gwleidyddiaeth, Marchnata, Busnes, Y Gyfraith a Pheirianneg.

 • Modiwlau’r cwrs

  UG Sbaeneg-
  Thema 1: Strwythurau teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern, cyfeillgarwch; Tueddiadau Ieuenctid. Materion a hunaniaeth bersonol; Cyfleoedd addysgol a chyflogaeth.

  Thema 2: Diwylliant a threftadaeth ranbarthol yn Sbaen a gwledydd Sbaeneg eu hiaith
  Ffilm: Maria Llena Eres de Gracia gan Joshua Marsdon.

  A2 Sbaeneg -
  Thema 3: Ymfudo ac integreiddio; Hunaniaeth ddiwylliannol; Gwahaniaethu ac amrywiaeth.

  Thema 4: Y Ddwy Sbaen - Sbaen er 1936
  Nofel: La Casa de Bernarda Alba gan Garcia Lorca.

 • Asesiad

  UG Sbaeneg
  Uned 1 - Arholiad siarad
  Uned 2 - Gwrando, darllen cyfieithu ac ymateb beirniadol

  A2 Sbaeneg
  Uned 3 - Siarad
  Uned 4 - Gwrando, darllen a chyfieithu
  Uned 5 - Ymateb beirniadol a dadansoddol yn ysgrifenedig.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd