Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn eich annog i werthfawrogi maint a phwysigrwydd y diwydiant teithio a thwristiaeth yn y byd a chydnabod yr effeithiau cadarnhaol a negyddol y gall y diwydiant eu cael ar bobl, amgylcheddau ac economïau. Byddwch yn darganfod bod y diwydiant teithio a thwristiaeth yn ddynamig o ran ei natur a sut y mae’r diwydiant yn ymateb i newid: er enghraifft, ffactorau allanol megis anghenion a disgwyliadau newidiol cwsmeriaid, datblygiadau mewn TGCh. Mae Safon Uwch Teithio a Thwristiaeth yn gwrs poblogaidd sydd â hanes profedig o lwyddiant yma yn y Coleg. Bydd astudio’r diwydiant cyffrous a dynamig hwn yn rhoi cyfle i chi gael mynediad at gyfoeth o gyfleoedd gyrfa mewn diwydiant a gaiff ei ystyried yn ddiwydiant gorau’r byd.

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    Isafswm o 6 TGAU â Gradd C neu uwch sy'n cynnwys Saesneg a Mathemateg

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'n addas ar gyfer unrhyw ddysgwr sy'n dymuno camu ymlaen at gyflogaeth o fewn y diwydiant Teithio a Thwristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau yn ogystal â chyfeiriad busnes cyffredinol neu gamu ymlaen at Addysg Uwch trwy ystod o raglenni.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd