Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Gyfraith Lefel UG / Safon Uwch yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn arferion cyfreithiol, a’r system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n addas i’r rhai sy’n dymuno gweithio fel cyfreithiwr. Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae’r system gyfreithiol yn gweithio, ac nid dim ond beth yw’r gyfraith. Mae’n edrych ar rolau’r gweithwyr proffesiynol cyfreithiol, sut mae deddfau’n cael eu gwneud, sut mae llysoedd yn gweithio a’r prosesau sy’n gysylltiedig â chyfraith droseddol a sifil. Byddwch yn edrych ar sut rydym yn trafod ac yn gwerthuso System Cyfiawnder Troseddol Cymru a Lloegr. Mae’n rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr o bynciau fel llofruddiaeth a dynladdiad, troseddau nad ydynt yn angheuol, pwerau’r heddlu a dedfrydu.

Os ydych chi’n mwynhau dadl fywiog, dadl â ffocws a bod gennych frwdfrydedd dros faterion cyfoes yna byddwch chi’n mwynhau ac yn llwyddo i astudio’r Gyfraith Lefel A.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.