Sage ar gyfer Busnes (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs rhan-amser hwn yn targedu myfyrwyr sydd â pheth gwybodaeth o becynnau Sage neu’r tebyg mewn amgylchedd gwaith ac sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau i gwblhau cyllidebau, cyfrifon terfynol, ac ati. Mae hyn yn datblygu cymhwyso cyfrifyddu cyfrifiadurol gan ddefnyddio’r pecyn Sage.

Bwriedir y cymwysterau hyn ar gyfer dysgwyr dros 16 oed mewn amrywiaeth eang o leoliadau, gan gynnwys:

  • Cyfrifyddu
  • Gweinyddiaeth Busnes
  • Perchnogion Busnes
  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster lefel 2 mewn cyfrifyddu cyfrifiadurol neu brofiad tebyg.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

Tua 10 awr o oriau dysgu dan arweiniad 4 x diwrnod