SAGE Lefel 2 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs rhan-amser hwn yn targedu myfyrwyr sydd ag ychydig neu heb unrhyw wybodaeth am Sage neu becynnau tebyg neu sgiliau cyfrifyddu â llaw. Mae hyn yn datblygu cymhwyso cyfrifyddu cyfrifiadurol gan ddefnyddio’r pecyn Sage.

Bwriedir y cymwysterau hyn ar gyfer dysgwyr dros 16 oed mewn amrywiaeth eang o leoliadau, gan gynnwys:

  • Cyfrifyddu
  • Gweinyddiaeth Busnes
  • Perchnogion Busnes
  • Gofynion Mynediad

    Cymhwyster lefel 1 mewn cyfrifyddu cyfrifiadurol neu brofiad tebyg

Dull Astudio

Rhan-Amser

Hyd y cwrs

Tua 16 awr o ddysgu dan arweiniad 4 x diwrnod