Crynodeb o’r cwrs

Bydd myfyrwyr yn dilyn llwybr Sgiliau Byw’n Annibynnol (ILS) sy’n cynnwys iechyd a lles, Cynhwysiant Cymunedol, sgiliau byw’n annibynnol a chyflogadwyedd.