Strapio a Thapio (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Strapio a Thapio yn gwrs byr, rhan amser, sydd wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer pawb sy’n ymwneud ag athletwyr, clybiau chwaraeon, canolfannau ffitrwydd ac addysg gorfforol mewn ysgolion ar hyn o bryd.  Yn ystod y cwrs, byddwch yn datblygu technegau strapio a thapio diogel sy’n cynorthwyo cyhyr unigol a grwpiau o gyhyrau er mwyn helpu i leihau chwydd a niwed posibl i feinwe wrth baratoi i ymarfer.  Mae gan diwtor y cwrs flynyddoedd lawer o brofiad ym maes therapi chwaraeon, gan gynnwys Gemau Olympaidd Llundain a Gemau’r Gymanwlad, tra mae’n rhedeg clinig arbenigol llwyddiannus.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 19 oed neu'n hŷn a bod â chysylltiad â chwaraeon a ffitrwydd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Cwrs annibynnol yw hwn; fodd bynnag, efallai yr hoffai'r dysgwyr symud ymlaen i astudio Tylino Chwaraeon (Lefelau 3, 4 a 5).

 • Asesiad

  Mae’r dulliau asesu’n cynnwys astudiaethau achos a sesiynau arsylwi parhaus.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Ffioedd

£80

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh