Crynodeb o’r cwrs

Mae Sgiliau Adeiladu Lefel 1 yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Mae’r cwrs yn cynnwys Gwybodaeth am sesiynau Iechyd a Diogelwch, Ymarferol a Theori mewn Bricsio, Plastro, Gwaith Saer, Peintio, Plymio, Teilsio.