Sylfaen mewn Gweithrediadau Crefft Adeiladu (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Sgiliau Adeiladu Lefel 1 yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Mae’r cwrs yn cynnwys Gwybodaeth am sesiynau Iechyd a Diogelwch, Ymarferol a Theori mewn Bricsio, Plastro, Gwaith Saer, Peintio, Plymio, Teilsio.

 • Gofynion Mynediad

  Yn addas ar gyfer dysgwyr sydd ag ychydig neu ddim cymwysterau ffurfiol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i symud ymlaen i gwrs amser llawn ar Ddiploma yn yr ardal o'u dewis.

 • Asesiad

  Cynhelir sesiynau ymarferol mewn gweithdai â chyfarpar llawn a chynhelir asesiad gan aseswyr cymwys. Mae sesiynau theori yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol i gefnogi sesiynau ymarferol.

 • Costau Ychwanegol

  Esgidiau Diogelwch

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Canolfan Adeiladwaith Abertawe

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd