Systemau Dŵr Poeth Di-fent (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Lefel 3 hwn mewn Systemau Dŵr Poeth Anfentiedig ar gyfer plwmwyr a pheirianwyr gwresogi sydd eisiau gosod Systemau Storio Dŵr Poeth Domestig, a byddant yn dangos eu cymhwysedd fel y gallant naill ai ymuno â Chynllun Personau Cymwysedig gan alluogi hunan-ardystio gosodiadau, neu hysbysu’r adran Rheoli Adeiladu lleol cyn cychwyn ar waith.

Y gyfradd lwyddo ar y cwrs hwn yw 100%.

Mae angen adnewyddu’r cymhwyster hwn bob 5 mlynedd

  • Gofynion Mynediad

    Mae'n rhaid bod cyfranogwyr yn meddu ar gymhwyster crefft cydnabyddedig e.e. NVQ/SNVQ Lefel 3 mewn Plwmio a Gwresogi, neu Wresogi Domestig, a fydd yn cynnwys y Rheoliadau Dŵr, NEU'n gweithio tuag at un NEU'n meddu ar dystiolaeth o nifer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant plwmio neu wresogi ac yn dal tystysgrif Rheoliadau Dŵr.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Hyd y cwrs

1.5 Diwrnod ar gyfer y cwrs cychwynnol, 1 Diwrnod ar gyfer y cwrs adnewyddu

Ffioedd

2 Ddiwr - £185

Cwrs Diweddaru Undydd - £110

Dyddiau/Amseroedd

9yb – 4yp