Tapio K (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hwn yn gwrs rhan-amser sy’n cynnwys strapio a thapio Cinesioleg sydd ar gael i therapyddion/myfyrwyr chwaraeon presennol, ond byddai hefyd yn berthnasol i unrhyw athletwyr chwaraeon a fyddai’n dymuno ei ddefnyddio mewn capasiti hunan-weinyddu.

Mae’r cwrs hwn yn caniatáu myfyrwyr i uwchsgilio o’u cymwysterau therapi chwaraeon / tylino presennol ac i symud ymlaen o gymhwyster sgiliau strapio a thapio

Cymhwyster Lefel 3 mewn Therapi Chwaraeon neu Dylino Chwaraeon

Dull Astudio

Rhan-Amser

Hyd y cwrs

8 awr