Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBA AHO) yn addas i chi os oes gennych gymhwyster pwnc ac os ydych am ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol er mwyn i chi allu gweithio mewn addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach.

Fel rhan o’r cwrs, byddwch yn datblygu’ch sgiliau, dealltwriaeth a gwybodaeth am arfer llwyddiannus mewn Addysg Ôl-orfodol a’ch hyder fel ymarferydd proffesiynol.

 

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster gradd syn berthnasol i'r pwnc arbenigol a chymwysterau TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

  Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflawni ymarfer addysgu am o leiaf 70 awr y flwyddyn ac rhaid i hyn gael ei drefnu cyn cofrestru am y cwrs.

  Bydd disgwyl i fyfyrwyr gwblhau gwiriad sgiliau ar-lein fel rhan o'r cyfweliad.

  Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl DBS a bydd rhaid i'r myfyriwr dalu'r gost ychwanegol am y gwiriad.

   

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa ym meysydd addysg bellach ac addysg i oedolion, er enghraifft: athro, darlithydd, cynorthwyydd addysgu ôl-orfodol neu hyfforddwr astudio.

 • Manylion y cwrs

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.  Mae gofyn i chi gyflawni lleoliad ymarfer addysgu sylweddol yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn astudio.

  Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau'n cynnwys:

  ·         Paratoi ar gyfer dysgu

  ·         Dysgu a chymhwyso Addysgeg

  ·         Arfer Proffesiynol 1

  ·         Arfer Proffesiynol 2

  ·         Rôl TGCh mewn Addysg Bellach

  ·         Cymwysiadau Dysgu Cyfunol

  ·         Gwella Dysgu, Addysgu ac Asesu.

 • Asesiad

  Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref. Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl gan y DBS a bydd rhaid i'r myfyriwr dalu'r gost ychwanegol.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

2 flynedd

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£2625 y Flwyddyn