Addysg – Tystysgrif Broffesiynol Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR AHO) yn addas i chi os ydych wedi graddio o bwnc perthnasol ac os ydych am ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol er mwyn i chi allu gweithio mewn addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach.

Fel rhan o’r cwrs, byddwch yn datblygu’ch sgiliau, dealltwriaeth a gwybodaeth am arfer llwyddiannus mewn Addysg Ôl-orfodol a’ch hyder fel ymarferydd proffesiynol.

Partneriaeth: Prifysgol De Cymru

 • Gofynion Mynediad

  Cymhwyster gradd syn berthnasol i'r pwnc arbenigol a chymwysterau TGAU Gradd C neu uwch gan gynnwys Saesneg a Mathemateg.

  Bydd gofyn i fyfyrwyr gyflawni ymarfer addysgu am o leiaf 70 awr y flwyddyn ac mae rhaid i hyn gael ei drefnu cyn cofrestru am y cwrs,  Bydd disgwyl i fyfyrwyr gwblhau gwiriad sgiliau ar-lein fel rhan o'r cyfweliad.

  Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl DBS a bydd rhaid i'r myfyriwr dalu'r gost ychwanegol am y gwiriad.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gallwch symud ymlaen i raglen ôl-orfodol gysylltiedig â busnes, er enghraifft: MA mewn Addysg.

  Mae gan raddedigion ragolygon gyrfa ym meysydd addysg bellach ac addysg i oedolion, er enghraifft: athro, darlithydd, cynorthwyydd addysgu ôl-orfodol neu hyfforddwr astudio.

 • Manylion y cwrs

  Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau a gweithdai ymarferol.  Mae gofyn i chi gyflawni lleoliad ymarfer addysgu sylweddol yn y flwyddyn gyntaf a'r ail flwyddyn astudio.

  Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

 • Manylion y cwrs

  Mae modiwlau'n cynnwys:

  • Paratoi ar gyfer dysgu
  • Dysgu a chymhwyso Addysgeg
  • Arfer Proffesiynol 1
  • Arfer Proffesiynol 2
  • Rôl TGCh mewn Addysg Bellach
  • Cymwysiadau Dysgu Cyfunol
  • Gwella Dysgu, Addysgu ac Asesu.
 • Asesiad

  Bydd gofyn i chi gyflawni aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, dyddiaduron myfyriol a chyflwyniad poster wrth i chi symud ymlaen trwy'r rhaglen. Bydd eich sesiynau addysgu yn cael eu harsylwi yn ystod y ddwy flynedd academaidd.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref. Mae'r rhaglen hon yn gofyn am wiriad manwl DBS ac bydd rhaid i fyfyrwyr dalu am y gwiriad.

Dull Astudio

Addysg Uwch a Graddau

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

2 flynedd - Rhan-Amser

Ffioedd

Ffioedd 2019/20:
£2625 y Flwyddyn

Dyddiau/Amseroedd

Afan: Dydd Mawrth 1.30yp – 7.00yh

Afan: Dydd Iau 1.30yp – 7.00yh

Drenewydd: Dydd Mercher: 1.00yp – 6.00yh