Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Defnyddir TGCh ymhobman yn y byd heddiw ac mae galw mawr am bobl â sgiliau TGCh. Mae’r cymhwyster Safon U mewn TGCh yn cyfuno sgiliau ymarferol â theori academaidd. Mae myfyrwyr yn astudio detholiad eang o bynciau perthnasol a fydd yn eu hymbaratoi ar gyfer gofynion cyflogwyr yn y dyfodol wrth weithio gyda’r dechnoleg ddiweddaraf mewn amrywiaeth o leoliadau. Bydd y sgiliau a ddatblygir yn galluogi myfyrwyr llwyddiannus i ddadansoddi systemau gwybodaeth presennol ac wedyn i gynllunio ac adeiladu gwell systemau i fodloni anghenion newidiol sefydliadau

Gwneud cais am Safon Uwch? Cliciwch ‘Gwneud Cais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, llenwch y ffurflen gais ar-lein ac wedyn cadwch le ar gyfer Noson Wybodaeth i gyfarfod â’r tiwtoriaid a thrafod y pynciau o’ch dewis. Bydd modd i chi wedyn ddewis eich pynciau ar y noson!

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ymgynghorydd TG, dylunydd rhyngwyneb defnyddiwr, dadansoddwr data, dadansoddwr systemau, datblygwr cronfa ddata, datblygwr cymwysiadau, Dadansoddwr busnes, datblygwr dros y we, rheolwr prosiect, arbenigwr diogelu gwybodaeth, datblygwr gemau, dylunydd graffig, profwr meddalwedd, rheoli rhwydwaith, gwerthu/marchnata.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd