Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Safon Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Lefel UG / Safon Uwch (TGCh) yn gwrs amser llawn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA). Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio yn y diwydiant TG, Technoleg a Chyfathrebu.

Defnyddir TGCh ym mhobman yn y byd sydd ohoni ac mae galw mawr am bobl sydd â sgiliau TGCh a chyfrifiadura. Mae TGCh Lefel A yn cyfuno sgiliau ymarferol â theori academaidd. Mae myfyrwyr yn astudio ystod eang o bynciau perthnasol i fodloni gofynion dyfodol gan weithio gyda’r dechnoleg ddiweddaraf mewn amrywiaeth o leoliadau.

Bydd y sgiliau a ddatblygir yn galluogi myfyrwyr llwyddiannus i ddadansoddi systemau gwybodaeth cyfredol ac yna i ddylunio ac adeiladu systemau gwell i ddiwallu anghenion newidiol sefydliadau.

Ymgeisio am Lefelau UG neu Lefel A? Cliciwch ‘Gwnech Gais Nawr’ ar unrhyw UN o’r pynciau y mae gennych ddiddordeb mewn eu hastudio. Llenwch y ffurflen gais ar-lein, lle gofynnir i chi nodi’ch dau ddewis arall. Yna archebwch apwyntiad Cyfweliad i gwrdd â’r tiwtoriaid a thrafod y dewisiadau sydd orau gennych.

  • Gofynion Mynediad

    6 TGAU Gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Ymgynghorydd TG, dylunydd rhyngwyneb defnyddiwr, dadansoddwr data, dadansoddwr systemau, datblygwr cronfa ddata, datblygwr cymwysiadau, Dadansoddwr busnes, datblygwr dros y we, rheolwr prosiect, arbenigwr diogelu gwybodaeth, datblygwr gemau, dylunydd graffig, profwr meddalwedd, rheoli rhwydwaith, gwerthu/marchnata.

  • Costau Ychwanegol

    Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs hwn

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2 years

Ffioedd

Polisi Ffioedd