Crynodeb o’r cwrs

Mae Gateway IT yn addas i bobl ifanc fel cyflwyniad i faes galwedigaethol TG. Bydd unedau astudio yn cynnwys, cyhoeddi data a’r cyfryngau.

I wneud cais am y cwrs cliciwch ar ‘Ymholwch Now’, llenwch y Ffurflen Ymholiad a bydd darlithydd yn yr adran yn cysylltu â chi.