TGAU Bioleg (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae astudio TGAU Bioleg yn rhoi’r sylfeini i chi ar gyfer deall y byd. Mae dealltwriaeth wyddonol yn newid ein bywydau ni ac mae’n hanfodol i ffyniant y byd yn y dyfodol. Dylai pob dysgwr ddysgu am yr agweddau hanfodol ar yr wybodaeth, y dulliau, y prosesau a’r defnydd o wyddoniaeth. Dylid eu helpu i werthfawrogi sut gellir disgrifio ffenomena cymhleth ac amrywiol byd natur o ran nifer bychan o syniadau allweddol sy’n berthnasol i’r gwyddoniaethau sy’n rhyng-gysylltiedig ac o ddefnydd cyffredinol.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Rhagolygon Gyrfa

  Mae angen Gradd B mewn pwnc gwyddonol fel bioleg ar gyfer llawer o gyrsiau gradd nyrsio, a gradd C mewn pwnc gwyddonol ar gyfer gradd addysgu TAR.

 • Manylion y cwrs

  Mae dwy haen fynediad yn perthyn i’r cymhwyster hwn:
  Haen Uwch – Graddau A* - D
  Haen Sylfaen – Graddau C – G

  Uned 1: CELLOEDD, SYSTEMAU ORGANAU ac ECOSYSTEMAU

  Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
  45% o’r cymhwyster
  Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, cwestiynau strwythuredig, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb data gyda rhai wedi’u gosod mewn cyd-destun ymarferol. Asesiad haenog.

  Uned 2: AMRYWIAD, HOMEOSTASIS a MICRO-ORGANEBAU
  Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
  45% o’r cymhwyster
  Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, cwestiynau strwythuredig, ysgrifennu estynedig a chwestiynau ymateb data gyda rhai wedi’u gosod mewn cyd-destun ymarferol. Asesiad haenog.

  Uned 3: ASESIAD YMARFEROL
  10% o’r cymhwyster
  Asesiad ymarferol a gynhelir yn y canolfannau, ond a gaiff ei farcio yn allanol gan CBAC. Bydd yn digwydd yn hanner cyntaf tymor y gwanwyn (Ionawr – Chwefror). Asesiad heb haenau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Ffioedd

Amser Llawn - £238
Gostyngol - £78*

*Mae ffioedd gostyngol yn ddibynnol ar amgylchiadau, cysylltwch â ni i drafod

Dyddiau/Amseroedd

Rhan-amser – dydd Llun 4:30pm hyd 7:30pm

Rhan-amser – dydd Mercher 2:00pm to 4:00pm