TGAU Mathemateg (Rhan-amser: dydd Sadwrn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Mathemateg TGAU yn rhoi cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno gwella eu hyder a’u sgiliau mewn rhifedd ac ennill cymhwyster mewn Mathemateg TGAU, sy’n ofyniad sylfaenol ar gyfer llawer o yrfaoedd.

Mae gan fyfyrwyr lawer o resymau dros ddilyn y cwrs hwn, gan gynnwys hyrwyddo eu haddysg, cyfleoedd cyflogaeth neu geisio cefnogi plant yn yr ysgol.

Mae’r haen ganolradd a gyflwynir yn y coleg yn caniatáu i fyfyrwyr gyflawni’r TGAU gradd B, sydd bellach yn ofyniad ar gyfer llawer o raddau addysgu a nyrsio. Y prif bynciau sy’n cael sylw yn y cwrs hwn yw:

-Nifer
-Algebra a Graffiau
-Shape, Space, a Trigonometreg
-Handling a chyflwyno Data
-Probability

Mae’r cwrs yn gwrs blwyddyn sy’n cael ei gyflwyno gan ddefnyddio amrywiaeth o wahanol dechnegau addysgu.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Rhagolygon Gyrfa

  Rhagolygon Gyrfa: Mae angen gradd C mewn mathemateg TGAU ar gyfer llawer o swyddi. Mae angen gradd B ar nifer cynyddol o brifysgolion a chyrsiau fel rhan o'u gofynion mynediad.

 • Asesiad

  Examinations

  There are two examinations which take place in May and June. Both papers make up 50% of the final mark.

  Paper 1 - Non calculator Paper
  Paper 2 - Calculator Paper
  The following grades are available E, D, C and B.

 • Costau Ychwanegol

  Mae angen offer Mathemategol Hanfodol ar gyfer y cwrs hwn, mae'r rhain yn cynnwys:
  -Cyfrifiannell Cydwybodol
  -Ruler
  -Protractor
  -Compass

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: POA

Polisi Ffioedd