Therapiau Poeth ac Oer (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Therapïau Poeth ac Oer yn gwrs rhan-amser byr. Fe’i dylunnir yn benodol ar gyfer y rhai sy’n rhyngweithio ar hyn o bryd gydag athletwyr, clybiau chwaraeon, canolfannau ffitrwydd ac addysg gorfforol mewn ysgolion. Yn ystod y cwrs, byddwch yn dysgu sut i gymhwyso therapi iâ a therapi gwres yn ddiogel i liniaru chwyddo a difrod i feinweoedd, ac i baratoi meinweoedd cyhyrau ar gyfer ymarfer corff.

Mae gan diwtor y cwrs flynyddoedd niferus o brofiad ym maes therapi chwaraeon gan gynnwys Gemau Olympaidd Llundain a Gemau’r Gymanwlad, ac mae’n rhedeg clinig arbenigol llwyddiannus.

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru.

  Mae'n rhaid i ddysgwyr fod yn 19 oed neu'n hŷn ac yn gysylltiedig â chwaraeon neu ffitrwydd.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Cwrs unigol yw hwn; er hynny, efallai y bydd dysgwyr eisiau symud ymlaen at Dylino Chwaraeon (Lefelau 3, 4 a 5), neu gofrestru ar y cwrs Strapio a Thapio.

 • Asesiad

  Ymysg y dulliau asesu ceir arsylwi parhaus ac astudiaethau achos.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Hyd y cwrs

3 diwr

Ffioedd

£120

Dyddiau/Amseroedd

I’w Gyh