Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) Uwch (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Os ydych chi wedi cwblhau eich ECDL eisoes ac eisiau datblygu eich sgiliau, neu os ydych chi’n Ddefnyddiwr Pŵer TG, efallai mai ECDL Uwch yw’r cymhwyster gorau i chi.

  • Gofynion Mynediad

    Fel rheol bydd y myfyriwr wedi cwblhau’r cymhwyster ECDL yn llwyddiannus cyn cychwyn ar yr ECDL Uwch, ond nid yw hyn yn hanfodol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

Dull Astudio

Lleoliad

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

33 Wythnos

Ffioedd

£236