Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer dechreuwyr pur a’r rhai sydd â diddordeb mewn datblygu eu sgiliau siocled a chyflwyniad petit pedwar. Byddwn yn ymdrin â hanfodion tymheru siocled a manwl gywirdeb ar gyfer petit fours a fydd wedyn yn caniatáu inni gynhyrchu:
tryfflau
Bariau siocled
Ffigurau siocled
Ffansi ffondant
Ganache ar gyfer cacennau dathlu
Ffrwythau Marsipán
Gan weithio yn un o’n ceginau neu poptai o safon diwydiant, bydd cyfranogwyr yn datblygu eu sgiliau gyda chefnogaeth un o’n Darlithwyr Cogyddion proffesiynol arbenigol.